Jsou některé narozeniny významnější než jiné?

Sri Chinmoy: Ano, při některých narozeninách jste si více vědomi svého vnitřního života, své aspirace a zasvěcení. Takové narozeniny jsou nekonečně, nekonečně důležitější než narozeniny, při kterých jen myslíte na oslavy a přátele, a počítáte, kolik dárků jste dostali. Není důležité, kolika vnějších nebo pozemských úspěchů jste dosáhli, ale kolik hodin jste mysleli na Boha a nabízeli Mu vděčnost za to, že vás poslal do tohoto světa, abyste pro Něj pracovali. Pokud jste si díky síle své modlitby a meditace během konkrétních narozenin vědomi svého cíle, tak takové narozeniny jsou nekonečně důležitější než jiné narozeniny, kdy se vědomě a upřímně nepokoušíte udělat něco významného nebo se stát něčím dobrým pro Boha.