Je síla modlitby mocnější v den narozenin?

Sri Chinmoy: Síla modlitby člověka závisí na jeho vědomí. Je-li vědomí vysoko, potom bude jeho modlitba mocnější. Jestliže jeho vědomí není vysoko, potom nebude mocná dokonce ani při jeho narozeninách.

Někteří hledající jsou chytří nebo moudří. Během let si všimli, že při narozeninách nedělají žádný pokrok. Naopak klesnou, protože v tento den často útočí nepřátelské síly. Takže se modlí a meditují s největší upřímností, láskou a oddaností už pět nebo šest dní před narozeninami. Tímto způsobem nashromáždí vnitřní bohatství. Když na ně potom v den jejich narozenin zaútočí nepřátelské síly a jejich vědomí klesne, nebo se při oslavě svých narozenin necítí duchovně, tak to není tak špatné, protože už mnoho získali a přijali.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Vzácný slib duše, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1994.

Toto je 999th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Vzácný slib duše, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »