Dává duše přednost konkrétnímu ročnímu období, ve kterém se hodlá narodit?

Sri Chinmoy: Když si duše bere inkarnaci, tak se nezajímá o zimu nebo léto nebo jaro. Sestupuje dolů, protože ji někdo prosí a říká: „Vítám tě. Buď mým hostem. Toto je můj domov. Toto je můj měsíc.“ Ale z nejvyššího Nebe duše nemyslí na jaro či léto.