Guru, tvá duše je vždy v popředí. Co se v tvém případě děje ve vnitřním světě, když máš své fyzické narozeniny?

Sri Chinmoy: Já mám narozeniny každý den. Ale mé fyzické narozeniny jsou důležitější, protože v ten den vidím, že se moji žáci pokouší snést Shůry více Milosti buď pro sebe, nebo pro mé vítězství. Kdykoli dokončím něco dobrého, je to vítězství mé duše. Takže při mých narozeninách se moji žáci pokouší získat více požehnání, pozornosti a zájmu od mé duše. Žádají mě o více soucitu, více světla a více božských kvalit, protože vědí, že jsem vstoupil do světa, abych jim sloužil, nebo se modlí k Nejvyššímu pro Vítězství Nejvyššího nebo pro vítězství mé.

Dva nebo tři dny před mými narozeninami také kosmičtí bohové a bohyně v Nebi žádají mé blízké — mé rodiče, příbuzné, obdivovatele, žáky z tohoto života a žáky z mých předcházejících životů — aby oslavili mé narozeniny ve světě duší. Když jsem nyní přijal lidskou inkarnaci, je to, jako bych byl v jiné zemi. Takže v Nebi myslí na to, co dělám na zemi, a počítají dny, které zbývají, než budu znovu s nimi. Takto jsou mé narozeniny skutečně něčím zvláštním.