Je slib duše něco jako proroctví?

Sri Chinmoy: Ne! Slib duše může být snadno zdržen nebo zničen, pokud se temnota nebožského těla, vitálna nebo mysli stane velice silnou. I když je slib duše velmi silný a upřímný, je ve většině případů do jisté míry ovlivněn neposlušnými členy rodiny duše. To se stává docela často.