Jaký je nejlepší způsob, jak mohou rodiče přijmout nově narozené dítě?

Sri Chinmoy: Nejlepším způsobem, jak přijmout nově narozené dítě, je nabídnout vděčnost Absolutnímu Nejvyššímu a zbožně vložit oduševnělé sny do srdce dítěte.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Vzácný slib duše, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1994.

Toto je 999th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Vzácný slib duše, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »