12

Když mysl neaspiruje,
stává se obětí
pustošících a zničujících myšlenek.