1265

Jak krásně vypadám,
když žiji v denním světle
rozkvétajících úsměvů svého srdce!