1891

Běda,
budu někdy věřit Bohu,
když mi říká,
že má negativní mysl
pro mě nevytvoří nic dobrého?