2002

Létám vzhůru,
abych uviděl Boží Nohy.
Nořím se dovnitř,
abych se stal Božím Srdcem.