203

Příliš často odmítáme
své Bohem zadané úkoly;
proto náš život dokonalosti
nám zůstává vzdálen.