2105

Můj Pane, když mi dovolíš
sedět u Tvých Nohou,
nikdy se Tě na nic neptám.
Ale když mi dovolíš
dívat se do Tvých Očí,
dávám Ti otázky.
Můj Pane, tak proč mi dovolíš
dívat se do Tvých Očí?