2459

Pro mé srdce je nemožné,
aby bylo shovívavé ke komukoliv,
kdo nedokáže obdivovat
dobré věci v druhých.