2912

Vždy povzbuzuj a inspiruj
své spolucestovatele,
aby se řídili svými vnitřními pokyny
a drželi se rozhodnutí své duše.