298

Bůh vždy nechce,
abys přišel okamžitě domů.
Jestliže jsi zcela vyčerpán,
odpočiň si,
dokud nebudeš moci zase pokračovat
na své cestě.