3035

Bůh říká člověku:
"Mé dítě,
prosím, prosím, nech v sobě dozrát
svou touhu po Mně."