33

Když mám hlubokou meditaci,
cítím, že můj život rozkvétá
do rajského stromu.