3491

Mír je nejprve
dosažením jednotlivce.
Potom z něj vyroste
společné dosažení.
Nakonec se stane
univerzálním dosažením.