3874

Teď, když jsem se vysvobodil
ze svých neukázněných dnů a nocí,
mé srdce je mile přitahováno
k mému Pánu Milovanému Nejvyššímu.