41001

Začal jsem svou cestu
jako hledající Boha.
Teď jsem milovník Boha
a cítím, že se brzy,
velmi brzy stanu tím,
kdo Boha opravdu naplní.