41085

Ne co říkáš,
ne co děláš,
ale čím se nakonec staneš
je jediná věc,
o kterou se Bůh stará.