41089

Můj Pane,
je to na Tobě,
zda mne zahrneš nebo vyjmeš
z Tvé Manifestace na zemi.
Já budu šťastný úplně stejně.