41095

Každý den
mě Bůh žehná
s nespočetnými příležitostmi.
Běda, je nějaký den,
kdy je nikdy neutratím?