41097

Ať můj vnitřní život
vede můj vnější život,
abych těšil svého Mistra
jeho vlastním způsobem.