41101

Ne co Bůh pro mne udělal,
ale co já dělám
a co budu dělat
po celou dobu pro Boha,
má nejvyšší důležitost.