41146

Pokud je tvá mysl dychtivá
modlit se k Bohu,
tak co je špatného
s tvým srdcem?
Proč nevzývá Boha
a Boží Přítomnost v nekonečné míře?