41152

Můj Pane,
má mysl chce, abych byl velký,
mé srdce chce, abych byl dobrý,
ale já chci být jen tím,
čím Ty chceš, abych byl.