41157

Můj Pane,
co potřebuji víc,
jednoduchost nebo upřímnost?
„Mé dítě, jen začni s jednoduchostí.”