41180

Můj Pane,
co Ti dává větší radost,
když se k Tobě modlím,
nebo když pro Tebe pracuji?

„Mé dítě,
když se upřímně modlíš,
a když sebedávajíce pracuješ,
jsem šťastný stejně.”