41186

Můj Pane,
když se co nejintenzivněji modlím a medituji,
svět mi vůbec nerozumí.
Můj Pane, co mám dělat?

„Mé dítě, máš jen jediný svět,
a ten svět je veškerou láskou.
Takový svět nepotřebuje
ani porozumění
ani neporozumění.”