41198

Můj Pán po mně chce,
abych každý den posílal
všem lidským bytostem
semínka květiny Míru.