41302

Má poslušnost Bohu
musí být radostná a plodná;
pokud není, tak je zbytečná —
tak to říká můj Pán Nejvyšší.