41308

Bůh mi říká:
„Mé dítě, když pochybuješ o Mně,
nic se nestane.
Ale když pochybuješ o sobě,
tvůj případ je opravdu vážný.”