41322

Je to falešný názor,
že krása vnějšího života
a krása vnitřního života
nemohou jít spolu.