41352

Božské Oko mi říká:
„Jdi vpřed! Jdi vpřed!
Jdi vpřed!
Bůh na tebe dychtivě čeká.“