41360

Když mé srdce pukne
dychtivostí po Bohu
a odevzdaností Bohu,
stanu se opravdovým služebníkem Boha.