41365

Běda, kdybych byl vybrán Bohem
hned od začátku,
můj život by měl určitě
zvláštní význam.