41404

Můj Pane,
je nějaká cesta,
jak bych Ti mohl víc sloužit?
„Mé dítě,
jen mysli míň na sebe
a víc na ostatní lidské bytosti —
a nejvíc ze všeho na Mne.“