41406

Bůh se o mě stará dvakrát:
jednou když postupuji vpřed,
a jednou když jsem naprosto bezmocný.