41415

Bůh po nás chce,
abychom v Jeho světě žili tak,
že Ho budeme milovat a sloužit Mu
v každé lidské bytosti.