41453

Nesmíme zkoušet schovávat
svou temnou stranu
před Bohem —
to je nemožný úkol.
Čím dříve můžeme vědomě nabídnout
svou temnou stranu Bohu,
tím lépe pro Boha i pro nás.