41504

Můj Pane,
jsem Ti břemenem?
„Ne nikdy, Mé dítě!
Jsem neustálou Láskou k tobě
a neustálým Zájmem o tebe.“