41512

Ne obviňováním světa,
ne vyhýbáním se světu,
ale jen milováním světa
můžeme mít mír mysli.