41518

Neříkej světu, co máš.
Neříkej světu, co jsi.
Jen zůstaň věrně a oddaně
jedním s Boží Vůlí.