41530

Čas na nás nikdy nečeká — nikdy!
Na druhou stranu, můžeme sami
využít Čas,
že ho budeme brát velmi, velmi vážně.