41553

Můj Pane,
mé srdce a já bychom chtěli být
věčnými začátečníky
v našem duchovním životě.