41562

Můj Pane,
pokud mě skutečně miluješ,
pokud mě skutečně potřebuješ,
nebudu to alespoň cítit?

„Mé dítě,
ne, dokud nemáš intenzitu
ve své lásce a ve své potřebě.”