41570

Můj Pán mě žádá,
abych nepromarnil ani chvilku
přemýšlením o svých problémech
s pochybností.