41598

Bůh je pyšný,
když mi dává schopnost
milovat Jej, sloužit Mu
a naplnit Jej
Jeho vlastním Způsobem.