46

S láskou a soucitem
má duše žádá mé srdce,
aby se přestěhovalo
do země uspokojení Boha.